خدمات کلینیک

دکتر دامپزشک مجرب کامیار کلهری

  1. خدمات کلینیک
  2. جراحی گوش و دم با تضمین کیفیت کار
  3. سونوگرافی
  4. جراحی
  5. داخلی
  6. جرم گیری دندان حیوانات پت
  7. جرم گیری دندان اسب
  8. واکسیناسیون
  9. مشاوره تغذیه
Call Now Button