تگ - آموزش حمام کردن سگ

آموزش حمام کردن سگ

حمام کردن و شست و شوی سگ ها از زمان تولگی اهمیت بسیار زیادی دارد - ابتدا شاید بعضی از سگ ها بی تمایلی نشان دهند اما به زودی نه تنها عادت خواهند کرد بلکه از آن لذت هم خواهند برد. در اینجا آموزشی در ۵ مرحله برای شما فراهم...

ادامه مطلب...
Call Now Button