فروش انواع حیوانات

نژاد: گریدین میکس

جنسیت: نر

سن: 6ماه

واکسیناسیون شده ، شناسنامه دار

قیمت: ۱/۸۰۰

نژاد: گریدین میکس

جنسیت: ماده

سن: 6ماه

واکسیناسیون شده ، شناسنامه دار

قیمت: ۸۰۰

 

Call Now Button